Tuesday, April 28, 2009

Antara Sahabat dan Taat Setia

Akhirnya... Jebat menderhaka kepada Sultan kerana kasih dan sayangnya kepada Tuah...

No comments:

Post a Comment